S.P.E.

DENOMINACIÓ: SERVICI PSICOPEDAGÒGIC ESCOLAR.- S.P.E. DIPUTACIÓ

OBJECTIU:

  • Atenció directa a tots els alumnes que formen part del Complex Soci-educatiu, escolaritzats en els diversos centres. CITD, Educació Especial, Escola infantil , Centre d’Acollida.
  • Assessorament als dits centres, per mitjà de les comissions corresponents.
  • Orientació familiar
  • Coordinació amb altres institucions públiques o privades en relació amb l’alumnat, i depenent de les seues característiques

ÀREES: Educativa, psicològica, social

PERSONAL: Equip Multidisciplinari formats per especialistes en Psicologia, Pedagogia, Audició i llenguatge i Treballadora Social

ACCEDIXEN: / DIRIGIT A: La forma d’accés dels alumnes és diferent en cada un dels centres del Complex. Pel que fa al Centre d’Educació Especial l’accés dels alumnes es realitza darrere d’informe tècnic realitzat pel SPE de Conselleria , el qual és remés al SPE Diputació, qui valora i coordina l’ingrés del menor.

HORARI d’atenció directa : 8.30 – 14.30

DADES:

Direcció: Penyeta Roja s/n
Telèfon: 964 359 713
Correo electrònic: irios@dipcas.es