S.A.A.P.E.

Servici d’Atenció Prèvia a l’Escolarització

Ho forma un equip multidisciplinari; orientadors, fisioterapeutes, logopedes, i treballador social. Atén xiquets de 0 a 6 anys edat, que són remesos bé per la Conselleria, centres de salut, u qualsevol altre organisme competent. Es prioritza l’atenció a xiquets amb discapacitat intel·lectual, sensorial o amb problemes maduratius o d’adaptació, intervenint en àrea motora, cognitiva, sociocomunicativa i d’autonomia personal.