Unitat Sanitaria

UNITAT DE SERVEIS SANITARIS

OBJETIU: Prestar atenció mèdica i d’infermeria en el Complex Penyeta Roja i el seu àmbit d’actuació.

ÁREAS: Pediatria- infermeria i Medicina esportiva.

PERSONAL: Metge pediatra, Metge medicina esportiva , DUE, Auxiliars de puericultura.

ACCEDEIXEN/ ADREÇAT A: Els distints departaments del complex en especial al Centre d’Acollida, on es presta una assistència integral.

HORARI: De dilluns a divendres: jornada completa.