Residencia

OBJETIU: Assistència i atenció d’esportistes de la província de Castelló.

ÀREES: Assistencial i Educativa

PERSONAL: Direcció i educadors/es-monitors/es becaris/àries

ACCEDEIXEN/ ADREÇAT A: els esportistes de pobles allunyats a la ciutat de Castelló que per a assistir al Col•legi-IES CITD han de pernoctar a Castelló (5 i 6t PRIMÀRIA i 1º-2º-3º-4º de l’ESO). Així com esportistes de la província que han de traslladar-se a Castelló per a practicar el seu esport, sempre que en el seu poble no dispose d’instal•lacions adequades, entrenadors o clubs esportius a partir dels 14 fins als 24 anys, ambdós inclusivament.

HORARI:Tot l’any

DADES:

Adreça: Pda. Penyeta Roja, s/n
12004 Castelló
Telèfon: 964-359597