Escola Infantil

OBJECTIU: Atenció a menors d’un a sis anys d’edat residents en el Centre d’Acollida del Complex Soci-Educatiu Penyeta Roja.

ÀREES: Primer i segon cicle d’Educació Infantil.

PERSONAL: Coordinador, Professors, Auxiliars i Educadors Becaris.

ACCÉS: Alumnes en edat d’Educació Infantil, remesos pels Servicis Socials i menors residents en el Complex.

HORARI DE CLASSE: de 10 a 17 hores.

DIRECCIÓ:

Partida Penyeta Roja, s/n 12004 Castelló
Telèfon: 964 359837