Centre d’Acollida

CENTRE DE RECEPCIÓ I PRIMERA ACOLLIDA DE “PENYETA ROJA”

OBJETIU: Atenció immediata a menors que es troben en situacions de risc i desemparament.

ÀREES: Atenció integral, psicològica, metgessa, educativa, escolar, familiar.

PERSONAL: Directora, Psicòloga, Metge, Treballadora social, Tècnics en intervenció socioeducativa, ATS, Auxiliars de puericultura Professores, Monitors.

ACCEDEIXEN/ADREÇAT A: Menors de 0 a 12 anys d’edat.

  • Tràmit normal: Direcció Territorial de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, serveis socials municipals, hospitals .
  • Tràmit d’urgència: Fiscalia de Menors, jutjats, policia.

HORARI: les vint-i-quatre hores del dia, els 365 dies de l’any.

DADES:

Adreça: Pda. Penyeta Roja, s/n, apartat de correus 316
Telèfon: 964-359837 – fax: 964359521
Correu electrònic: centroacogida@dipcas.es