Dades del centre CITD

ADREÇA

Codi de centre: 12001381

Adreça: Partida PENYETA ROJA, S/N

Telèfon: 964 35 98 37

Fax: 964 35 98 89

Correo-E: iespenyeta@dipcas.es

Localitat: Castelló de la Plana

Codi postal: 12004

Titular: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ

Ubicació: latitud 40.013146 – longitud -0.055704

FORMULARI DE CONTACTE

[contact_form id=2 lang=ca]

OBJECTIUS

L’objectiu bàsic i específic del centre és la formació integral de l’alumne a través de la formació esportiva, utilitzant com a mig per a la consecució d’aquest fi, la pràctica de l’atletisme, sent aquest el seu principal signe de identitat respecte a la resta dels centres educatius en l’ambit de la Comunitat Valenciana.

ETAPES

 • Primaria: dos grups de cinque i dos grups de sise
 • Secundaria: dos grups de cada curs de la eso, primer, segon, tercer i quart.

ÀREES

Per al bon funcionament de l’IES – CITD es disposa de diferents àrees o serveis amb les seues respectives infraestructures i personal, que són:

Àrea acadèmica:

Col•legi – IES Excel•lentíssima Diputació de Castelló: amb codi de centre de la Generalitat Valenciana 12001381, és l’encarregat de portar a bon fi l’apartat acadèmic tant de primària com de secundària i es compon.

 • Equip directiu per a primària i secundària.
 • Departament d’Orientació per a primària i secundària.
 • En secundària els departaments acadèmics són:
  • Departament de Llengües Estrangeres.
  • Departament de Llengües Nacionals.
  • Departament de Ciències.
  • Departament de Matemàtiques.
  • Departament d’Humanitats.
  • Departament d’Artístiques.
  • Departament d’Educació Física: “Àrea Tecnicoesportiva”.
 • En primària:
  • Òrgan de Coordinació Didàctica.

Àrea Tecnicoesportiva:

A causa de les característiques del centre i per a una millor organització interna, el desenvolupament d’aquesta àrea correspon al Departament d’Educació Física que està dins de l’àrea acadèmica mencionada anteriorment, per la qual cosa aquest departament desenvolupa a nivell esportiu:

 • L’apartat curricular: on s’ofereix l’assignatura d’Educació Física per a tots els nivells.
 • L’apartat no curricular: que es denomina en el centre “preparació física”.

Àrea Mèdica:

El servei mèdic del Col•legi Excma. Diputació, està compost per un metge especialista en medicina esportiva, una metgessa pediatra, una infermera i un infermer.

Les tasques a realitzar són durant el primer any d’ingrés dels i de les esportistes en el centre un reconeixement mèdic complet, un seguiment medicoesportiu durant la seua estada en el centre així com diagnosticar les possibles lesions. També s’encarrega de portar el tractament de les lesions dels i de les esportistes que estan en règim d’internat.

A nivell d’infraestructures té una infermeria, instal•lada en l’edifici central del Complex que consta de diferents sales, on té els elements necessaris per a oferir els serveis mencionats anteriorment.

Àrea de l’Internat:

Integrat per un director i el conjunt de recursos humans necessaris per a atendre els i les esportistes que estan en l’internat.

La residència té diferents edificis limítrofs, estant preparada per a acollir els i les esportistes que, per la distància a les seues vivendes, no poden mantindre un règim extern en el centre.

Àrea de Serveis Externs:

La gestió de la qual es realitza mitjançant la contractació amb empreses externes que aporten els recursos personals i materials necessaris per a efectuar-les, com ara el servei de neteja, de menjador, de seguretat i vigilància, manteniment de les instal•lacions, transport. D’aquest apartat destaca el servei de menjador havent-hi dos menjadors, un depèn de la residència exclusivament i l’altre depèn del centre educatiu. S’utilitzen per a oferir desdejunis, dinars i sopars als i a les esportistes.

També cal tindre en compte el servei de transport, ja que en ubicar-se les instal•lacions a una zona allunyada de la ciutat de Castelló, tots els i les esportistes arriben al CITD per mitjà del transport (autobusos) que disposa la Diputació de Castelló.