Educació Infantil

Esta etapa comprén dels 3 als 6 anys d’edat, perseguint els mateixos objectius que els establits en l’ensenyança ordinària.  Encara que de vegades, s’han de prioritzar objectius d’etapes anteriors.

Esta etapa, contribuïx a desenrotllar en les xiquetes i xiquets les capacitats que els permeten:

  • Conéixer el seu propi cos i el dels altres, així com les seues possibilitats d’acció.
  • Observar i explorar el seu entorn familiar, natural i social.
  • Adquirir progressivament autonomia en les seues activitats habituals.

Es prioritzen aprenentatges relacionats amb les àrees de: comunicació, motora, hàbits bàsics d’higiene i alimentació i ús de recursos pròxims (col·legi i casa).