Educació Bàsica Obligatòria

Ed. Primària: comprèn dels 6 als 12 anys d’edat.  Es té com a finalitat refermar el seu desenrotllament personal i el seu propi benestar, adquirir habilitats bàsiques relatives a l’expressió i comprensió oral, a la lectura, a l’escriptura i al càlcul, així com desenrotllar habilitats socials, hàbits de treball, el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat. (LOE).

Es prioritzen aprenentatges relacionats amb: la comunicació i l’àrea motora, es reforcen i amplien hàbits d’higiene i alimentació, s’amplia el nombre de recursos programant major nombre d’activitats fora del centre, s’inicia i treballa l’àrea academic- funcional, es reforcen i amplien les habilitats socials.

Ed. Secundària: comprèn dos cursos, dels 12 als 16 anys, és en esta segona etapa on acaba l’escolarització obligatòria. Seguint amb la LOE, la finalitat en esta etapa és: que adquirisquen els elements bàsics de la cultura; desenrotllar i consolidar en ells hàbits de treball, preparar-los per a la seva incorporació i inserció laboral, i formar-los per a l’exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadà.

Es reforcen els aprenentatges més bàsics, per a ampliar-los en la mesura que siga possible i s’introdueixen en l’àrea laboral, assistint als tallers oferits: llar, fusteria, jardineria i ceràmica.